Logistiek centrum of opslagplaats

Logistiek centrum of opslagplaats

Renovatie van het dak van een opslagplaats, een loods en een logistiek centrum.

Wilt u het dak van uw logistiek centrum of uw opslagplaats renoveren zonder het rendement ervan aan te tasten?

Als specialist in de industriesector weet de firma Vincent Piront hoe ze veiligheidsvoorzieningen moet aanbrengen en slaagt ze erin gelijktijdige activiteiten ongehinderd te laten verlopen.

Vóór het begin van de werken aan uw industrieel dak, stellen onze deskundigen daartoe een preventieplan op. Daardoor verandert er niets aan de activiteit in uw logistiek centrum of uw opslagplaats. De ontvangst, het intern vervoer, de opslag, de voorbereiding en de verdeling van de goederen worden dus niet gehinderd door de aanwezigheid van onze ploegen.

De tijd die nodig is voor het herstellen van uw industrieel dak zal ook beperkt blijven dankzij een korte maar doeltreffende ingreep van onze industriële dakdekkers.