Terug naar nieuws Industriële dakisolatie

12/10/2022

Industriële dakisolatie: wat u moet weten

Het industriële dak van uw gebouw is vaak een over het hoofd gezien element. Het staat nauw in verband met de waarde van uw eigendom en uw energieverbruik

SA Vincent Piront is gespecialiseerd in het versterken van de isolatie van industriële gebouwen

Een slecht geïsoleerd dak kan leiden tot overmatig energieverbruik. Bij het renoveren van de waterdichtheid van uw dak vóór het installeren van fotovoltaïsche panelen of bij het vervangen van een dak aan het einde van zijn levensduur, raden we ten zeerste aan om isolatieversterking te overwegen. Vanwege de sterk stijgende energiekosten blijkt deze isolatieversterking, die in het verleden vaak werd verwaarloosd, vaak zeer winstgevend te zijn.

SA Vincent Piront biedt een winstgevende berekening die rekening houdt met de specifieke criteria van uw gebouw (dakoppervlak, gewenste binnentemperatuur, type en dikte van de bestaande isolatie). Maak niet de fout om de waterdichtheid van uw dak te renoveren zonder grondig de kansen voor isolatieversterking te analyseren die voor u beschikbaar zijn.

Verwaarloos Dakonderhoud niet!

Een industrieel dak vereist minstens jaarlijks onderhoud. We bieden al onze klanten de mogelijkheid om dit onderhoud uit te voeren. Het zal worden gevolgd door een fotoverslag en gedetailleerde uitleg van eventuele gebreken die zijn gecorrigeerd, reiniging van lage punten en afvoeren, evenals eventueel noodzakelijk restauratiewerk dat gepland moet worden. Dit stelt u in staat om eventuele potentiële problemen met de waterdichtheid van het gebouw vooraf te anticiperen.

Laat de inspectie over aan de experts. SA Vincent Piront voert waterinfiltratiedetectie uit door middel van elektrische impulsen of rookinblazing, gericht op problematische gebieden.

Wilt u de waterdichtheid van uw dak duurzaam renoveren en besparen op uw energiebudget? We staan tot uw dienst voor een grondige analyse van de kansen die beschikbaar zijn voor het versterken van de isolatie van uw dak.

 

contact met ons

La toiture industrielle de votre bâtiment est un élément trop souvent négligé. Elle est liée étroitement à la valeur de votre bien et de votre consommation énergétique.

La SA Vincent Piront s’est spécialisée dans le renforcement de l’isolation de bâtiments industriels

Une toiture mal isolée peut être la cause d’une surconsommation d’énergie. Dans le cadre d’une rénovation de l’étanchéité de votre toiture avant le placement de panneaux photovoltaïques ou pour le remplacement de celle-ci en fin de vie, nous vous conseillons vivement d’étudier le renforcement de l’isolation. En effet, en raison de la flambée des prix du coût de l’énergie, ce renforcement d’isolation souvent négligé dans le passé s’avère très souvent extrêmement rentable.

La SA Vincent Piront vous propose un calcul de rentabilité (voir un exemple) tenant compte des critères spécifiques de votre bâtiment (surface de la toiture, température intérieure souhaitée, type et épaisseur de l’isolation existante). Ne faites pas l’erreur de rénover l’étanchéité de votre toiture sans analyser de manière approfondie les opportunités de renforcement de l’isolation qui s’offrent à vous.

Ne négligez pas l’entretien de votre toiture !

Une toiture industrielle nécessite un entretien annuel, au minimum. Nous proposons à l’ensemble de notre clientèle de réaliser cet entretien. Celui-ci sera suivi d’un rapport photographique et détails expliquant les éventuelles défaillances qui ont été corrigées, le nettoyage des points bas et avaloirs ainsi que les travaux de remise en ordre à éventuellement planifier. Ceci vous permettra d’anticiper tout problème éventuel de l’étanchéité de votre bâtiment.

Laissez l’inspection à des experts. La SA Vincent Piront effectue des détections de rentrées d’eau par impulsions électriques ou par insufflation de fumée qui cibleront les zones à problèmes.

Vous souhaitez rénover l’étanchéité de votre toiture de manière pérenne et faire des économies sur votre budget énergie ? Nous nous tenons à votre disposition pour une analyse approfondie des opportunités qui s’offrent à vous pour le renforcement de l’isolation de votre toiture.

 

Contactez-nous