Burgerlijke bouwkunde

Oplossingen voor afdichting aangepast aan de bouwwerken.

Specificiteit

De afdichting in het kader van de burgerlijke bouwkunde maakt deel uit van ons vak. Alle bouwwerken vergen specifieke afdichtingsoplossingen waarvoor het bedrijf Vincent Piront een oplossing heeft.

Wij beschikken over ruime ervaring in de realisatie van de afdichting van bekkens, zwembaden, reservoirs, kuipen en de afdichting voor koolwaterstoffen, ondergrondse constructies, … Om optimaal op uw vraag te antwoorden, voeren wij samen met de ingenieurs van de firma SIKA een specifieke studie uit. Zo kunnen wij uw project uitvoeren volgens de bijbehorende technische vereisten.

Proces

Wij volgen al onze werven van dichtbij op en geven onze klanten een technische expertise in de bouwwerken die een specifieke afdichting vereisen.

Stap 1

Analyse en becijfering van het project

Wij analyseren het project van onze klanten om hen onze expertise bij te brengen en stellen hen ook eventuele verbeteringen voor, in varianten en opties. Vervolgens gaan we over tot het gedetailleerd becijferen.

Stap 2

Realisatie van het project

Na ontvangst van uw akkoord gaan we over tot de uitvoering. Onze managers en werfleiders zorgen voor de technische opvolging ervan.

Stap 3

Afwerking werf

In uw aanwezigheid of die van uw architect gaan we over tot de oplevering van de werken. Op uw verzoek en indien dat werd aangegeven bij het becijferen van het dossier kunnen ook tests met lasnaden onder vacuüm of water worden gerealiseerd om de kwaliteit van onze prestaties te bevestigen.

Meer weten

over bekleding

Meer weten

over afdichting bij renovatie

Meer weten

over akoestiek

Aarzel niet om contact

met ons op te nemen !